அன்பின் பரிணாமச் சங்கம்

 மத மாற்றம் அல்ல , மன மாற்றமே எமது நோக்கம் !
        ආගම නොව ආකල්ප වෙනස් කරමු 

 

ன்பின் பரிணாமச் சங்கம் 

             

எமது  இலக்கு    : 

 இறையரசின் பெறுமதிகளை எம்மிடையே வளர்ப்பதன் மூலம் இறைவனை மகிமைப்படுத்துவது கிறிஸ்துவைப்போல அன்பு கூர்வதன்                 

                 மூலம் ஒரு கிறிஸ்துவாக மாறுவது.


    குறிக்கோள் :  

சாதி, இன, பிரதேச, வேறுபாடுகளை மறந்து கிறிஸ்துநாதரை எமது வாழ்வில்  ஆண்டவராகவும், மீட்பராகவும் ஏற்று ஒரே சகோதரர்களாய்              

     வாழ்வது.

திருச்சபையின் படிப்பினைகளுக்கேற்ப விசுவாசத்தைப் பாதுகாப்பது.

போதை பாவிப்பது, புகைபிடிப்பது போன்றவற்றைக் கைவிடுவதோடு அவற்றால் மற்றவர்களை உபசரிக்காமல் இருப்பது.

இருப்பவற்றை இல்லாதவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது.

அவசியமானதை மட்டும் பாவித்து எளிமை வாழ்வு வாழ்வது.

அன்றாடம் செபிப்பது இறைவார்த்தையை வாசித்து அதன்படி விசுவாச வாழ்வு வாழ்வது.

குடும்ப ஆன்மீகத்தைக் கட்டியெழுப்புவதோடு, மற்றவர்களுக்கும் ஆன்மீகத்தை வளர்க்க உதவுவது.

நீதி நேர்மையோடு வாழ்வது.

கூட்டுக்குடும்பமாக மன்னித்து மறந்து ஒற்றுமையாக வாழ்வது;

இந்த அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து மற்றவர்களுக்கு உதவுவது.   

நீங்கள் தேவனுக்கு தேவை 

உடன் எமது இணையத்தில்

அங்கத்தினர் ஆகுங்கள்   

Please Register

ஆண்டவரின் செயல்கள் உயர்ந்தவை."
திருப்பாடல்கள் 111 : 7-10 
1 திமொத்தேயு 4 : 12-16
லூக்கா 7 : 36-50


   எமது குடும்பங்களை இயேசுவினுடைய        
                               திருஇருதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தல்.

ஆண்டவராகிய இயேசுவே பற்றி எரிகின்ற அன்புடன் எமக்காகக்; காத்துக்கொண்டு இருப்பவரே கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் நீர் தலைவராகவும் இரட்சகராகவும் அழைக்கப்பட ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளீர். உமது விருப்பின் பிரகாரம் உமது அன்பை ஏற்றுக்  கொண்டவர்களாக நாங்கள் அனைவரும் உமது குடும்பங்களாக ஒன்று கூடியுள்ளதுடன் எமது ஞானஸ்நான வாக்குறுதிகளைப் புதுப்பித்துக் கொண்டதுடன் உமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்யவும் உமக்கு அருவருப்பான செயல்களைத் தவிர்க்கவும் வாக்குறுதி தருகின்றோம். நீர் எமது ஆயனாக இருந்து நாம் வழி தவறிச் செல்லும் வேளையில் எம்மை வழிநடத்தி நாம் மீண்டும் திரும்பி வரும் வேளையில் எம்மை நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை ஆழமாக நம்புகின்றோம். 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் சாந்தமும் உள்ளவரே எமது குடும்ப ஒன்று கூடல்களில் கண்களுக்குப் புலப்படாத விருந்தாளியாக இருக்கிறவரே எம்மிடையே ஒற்றுமையின் அடையாளமாக இருக்கிறவரேஇ மற்றவர்களுடைய பிழைகளை மன்னிக்கும் படியும் மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியும் படியும் எங்களை அழைக்கிறவரே. 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் சாந்தமும் உள்ளவரே எமது வாழ்வின் அச்சாணியாக எப்போதும் இருந்தருளும். எமது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டின் முழு நோக்கமாகவும் இருந்தருளும். நாங்கள் பேசும் எல்லா விடயங்களிலும் உத்வேகமாக இருந்தருளும். நாங்கள் திட்டமிடும் எல்லாக் காரியங்களிலும் எமது ஆலோசகராக இருந்தருளும். நாங்கள் மேற்கொள்ளும் எல்லா செயற்பாடுகளிலும் எங்களுக்கு நண்பனாக மட்டுமல்ல வழிகாட்டியாகவும் இருந்தருளும். எமது வெற்றிகளின் மகிழ்ச்சியின் காரணரே! நாங்கள் தோல்வியடைகின்ற போது தைரியம் ஊட்டுகிறவரே! எமது துன்பத்தின் ஆறுதலே! எமது முயற்சிகளின் தைரியமே! நம்பிக்கையே! மற்றும் எமது சோதனைகளில் பலமானவரே. 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் அமைதியும் கொண்டவரே ஏழைகளிலும் வேதனைகள்; உள்ளோரிலும் உம்மை அடையாளம் கண்டு உமக்குப் பணி புரிவோம். நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரில் உம்மைக்கண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதலையும் தைரியத்தையும் வழங்குவோம். நீதிக்குப் புறம்பாக நடத்தப்படுபவர்களில் உம்மைக்கண்டு அதற்கெதிராகத் தைரியமாகக் குரல் கொடுப்போமாக. உமது விருப்பின் பிரகாரம் எமது பணி மற்றும் ஒற்றுமை மூலம் உமது இதயத்திற்கு நாங்கள் செய்த எல்லாத் தாக்கங்களையும்; எமது அயலவருக்கு நாம் செய்த எல்லாத் துரோகங்களையும் நாங்கள் திருத்துவதற்கு உதவி புரிந்தருளும். 
இயேசுவே தாழ்ச்சியும் அமைதியும் கொண்டவரே! உமது இரக்கத்தினால் எமது குடும்பங்களை உமது சாயலாக மண்ணகத்தில் திகழும் சிறியவர்களுக்கு நாங்கள் பணி புரிவதன் மூலம் உமது இராட்சியத்தில் சேர்த்தருளும். ஆகவே உமது புகழை நாம் என்றென்றும் உமது தாயும் எங்கள் அனைவரினதும் தாயுமான மரியாளின் துணையுடனும் எல்லா புனிதர்களின் தோழமையுடனும் அவர்களுடன் இணைந்து என்றென்றும் பாடுவோமாக. ஆமென்.

  ஆயரின் ஆசிச்செய்தி


அன்பே தலை சிறந்தது


“ஆக  நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு, அகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்பே தலை சிறந்தது.” (1 கொரிந்தியர் 13:13) இம்மேலான வரங்களான நம்பிக்கை எதிர்நோக்கு அன்பு என்பன இறைவனாலேயே எமக்குத் தரப்படுகின்றன. அவற்றில் எவ்வளவு ஆர்வம் கொண்டு இறைவனோடு உறவு கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நாம் தந்தை மகன் தூய ஆவியோடு நெருங்கிய உறவில் வள்ர்கிறோம்.கொழும்பு உயர் மறைமாவட்ட அப்போஸ்தலிக்க குருமுதல்வர்
அருட்பணி மனோகுமரன் நாகரட்ணம்.

ஆசியுரை

புதிய சமுதாயமான அன்பின் சமுதாயம் காண்பதே இயேசுவின் இலட்சியம். அதற்காகவே தன்னை முழுவதும் இயேசு அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தார். இந்த அன்பு ஆட்சியில் பணிபுரியத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த அன்புப் பணியை அன்பின் பரிணாமச் சங்கம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக பல இடர்பாடுகளின் மத்தியில் வெற்றிகரமாக ஆற்றி வருகின்றதை நான் அறிவேன்.

அன்பின் பரிணாமச்சங்க   ஸ்தாபகர்   சகோதரர் 
பேராசிரியர் டாக்டர் திரு . S. J. யோகராசா அவர்களின்  நற்செய்தி 


முப்பது ஆண்டுகள் அன்பின் பரிணாமச் சங்க மக்களை ஆன்மீகப் பயணத்தில் செல்ல இறைவன் என்னையும் எனது மனைவியையும் அழைத்தமைக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த அழைப்பு மிகவும் கடினமான அழைப்பாகும். ஆரம்பகாலத்தில் பணிவும் கீழ்ப்படிவும் உள்ள மக்களை அழைத்துச் செல்வது இலகுவாகும். நாட்செல்லச் செல்ல மக்கள் வளர வளர கீழ்ப்படிவும் பணிவும் குறைந்து இறைவிருப்பத்தை விட்டுத் தத்தமது விருப்பப்படி வாழ ஆசைவரும். 

PROF DR S.J.YOGARASA WITH ASAIHL INTERNATIONAL CONFERENCE @ TAIWAN ON 20th 21st 22nd MAY 2016

 'உன்னைப் படைத்தவரைப் போற்று: அவரே தம் நலன்களால் உன்னை நிரப்பியவர்." (சீராக் 32:13)

WEBSITE SPONCERED BY
AUDIOGRAPHIK SRILANKA MEDIA PRODUCTION STUDIO

 

OTHER WEB PAGES

PROFILE OF PROF S.J.YOGARASA
CLICK FOTO

WEB SITES

 
 
           கிட்டத்தட்ட 80 உல மொழிகளில் உங்கள் அன்பின்    பரிணாமச் சங்க இணையம்

   இறைவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் 

எமது இணைய அங்கத்தவராக இணைந்திட

பேராசிரியரின் நூல்கள் உங்கள் பார்வைக்கு 

AUDIOGRAPHIK SRILANKA
 கலையக ஒளிப்பதிவின் போது ....

google5106c30574b23a94.html