அன்பின் பரிணாமச் சங்கம்

 மத மாற்றம் அல்ல , மன மாற்றமே எமது நோக்கம் !
        ආගම නොව ආකල්ප වෙනස් කරමු 

 

ன்பின் பரிணாமச் சங்கம் 

             

எமது  இலக்கு    : 

 இறையரசின் பெறுமதிகளை எம்மிடையே வளர்ப்பதன் மூலம் இறைவனை மகிமைப்படுத்துவது கிறிஸ்துவைப்போல அன்பு கூர்வதன்                 

                 மூலம் ஒரு கிறிஸ்துவாக மாறுவது.


    குறிக்கோள் :  

சாதி, இன, பிரதேச, வேறுபாடுகளை மறந்து கிறிஸ்துநாதரை எமது வாழ்வில்  ஆண்டவராகவும், மீட்பராகவும் ஏற்று ஒரே சகோதரர்களாய்              

     வாழ்வது.

திருச்சபையின் படிப்பினைகளுக்கேற்ப விசுவாசத்தைப் பாதுகாப்பது.

போதை பாவிப்பது, புகைபிடிப்பது போன்றவற்றைக் கைவிடுவதோடு அவற்றால் மற்றவர்களை உபசரிக்காமல் இருப்பது.

இருப்பவற்றை இல்லாதவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது.

அவசியமானதை மட்டும் பாவித்து எளிமை வாழ்வு வாழ்வது.

அன்றாடம் செபிப்பது இறைவார்த்தையை வாசித்து அதன்படி விசுவாச வாழ்வு வாழ்வது.

குடும்ப ஆன்மீகத்தைக் கட்டியெழுப்புவதோடு, மற்றவர்களுக்கும் ஆன்மீகத்தை வளர்க்க உதவுவது.

நீதி நேர்மையோடு வாழ்வது.

கூட்டுக்குடும்பமாக மன்னித்து மறந்து ஒற்றுமையாக வாழ்வது;

இந்த அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து மற்றவர்களுக்கு உதவுவது.   

நீங்கள் தேவனுக்கு தேவை 

உடன் எமது இணையத்தில்

அங்கத்தினர் ஆகுங்கள்   

Please Register

ஆண்டவரின் செயல்கள் உயர்ந்தவை."
திருப்பாடல்கள் 111 : 7-10 
1 திமொத்தேயு 4 : 12-16
லூக்கா 7 : 36-50


   எமது குடும்பங்களை இயேசுவினுடைய        திரு இருதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தல்.

ஆண்டவராகிய இயேசுவே பற்றி எரிகின்ற அன்புடன் எமக்காகக்; காத்துக்கொண்டு இருப்பவரே கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் நீர் தலைவராகவும் இரட்சகராகவும் அழைக்கப்பட ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளீர். உமது விருப்பின் பிரகாரம் உமது அன்பை ஏற்றுக்  கொண்டவர்களாக நாங்கள் அனைவரும் உமது குடும்பங்களாக ஒன்று கூடியுள்ளதுடன் எமது ஞானஸ்நான வாக்குறுதிகளைப் புதுப்பித்துக் கொண்டதுடன் உமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்யவும் உமக்கு அருவருப்பான செயல்களைத் தவிர்க்கவும் வாக்குறுதி தருகின்றோம். நீர் எமது ஆயனாக இருந்து நாம் வழி தவறிச் செல்லும் வேளையில் எம்மை வழிநடத்தி நாம் மீண்டும் திரும்பி வரும் வேளையில் எம்மை நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை ஆழமாக நம்புகின்றோம். 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் சாந்தமும் உள்ளவரே எமது குடும்ப ஒன்று கூடல்களில் கண்களுக்குப் புலப்படாத விருந்தாளியாக இருக்கிறவரே எம்மிடையே ஒற்றுமையின் அடையாளமாக இருக்கிறவரேஇ மற்றவர்களுடைய பிழைகளை மன்னிக்கும் படியும் மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியும் படியும் எங்களை அழைக்கிறவரே. 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் சாந்தமும் உள்ளவரே எமது வாழ்வின் அச்சாணியாக எப்போதும் இருந்தருளும். எமது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டின் முழு நோக்கமாகவும் இருந்தருளும். நாங்கள் பேசும் எல்லா விடயங்களிலும் உத்வேகமாக இருந்தருளும். நாங்கள் திட்டமிடும் எல்லாக் காரியங்களிலும் எமது ஆலோசகராக இருந்தருளும். நாங்கள் மேற்கொள்ளும் எல்லா செயற்பாடுகளிலும் எங்களுக்கு நண்பனாக மட்டுமல்ல வழிகாட்டியாகவும் இருந்தருளும். எமது வெற்றிகளின் மகிழ்ச்சியின் காரணரே! நாங்கள் தோல்வியடைகின்ற போது தைரியம் ஊட்டுகிறவரே! எமது துன்பத்தின் ஆறுதலே! எமது முயற்சிகளின் தைரியமே! நம்பிக்கையே! மற்றும் எமது சோதனைகளில் பலமானவரே. 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் அமைதியும் கொண்டவரே ஏழைகளிலும் வேதனைகள்; உள்ளோரிலும் உம்மை அடையாளம் கண்டு உமக்குப் பணி புரிவோம். நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரில் உம்மைக்கண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதலையும் தைரியத்தையும் வழங்குவோம். நீதிக்குப் புறம்பாக நடத்தப்படுபவர்களில் உம்மைக்கண்டு அதற்கெதிராகத் தைரியமாகக் குரல் கொடுப்போமாக. உமது விருப்பின் பிரகாரம் எமது பணி மற்றும் ஒற்றுமை மூலம் உமது இதயத்திற்கு நாங்கள் செய்த எல்லாத் தாக்கங்களையும்; எமது அயலவருக்கு நாம் செய்த எல்லாத் துரோகங்களையும் நாங்கள் திருத்துவதற்கு உதவி புரிந்தருளும். 
இயேசுவே தாழ்ச்சியும் அமைதியும் கொண்டவரே! உமது இரக்கத்தினால் எமது குடும்பங்களை உமது சாயலாக மண்ணகத்தில் திகழும் சிறியவர்களுக்கு நாங்கள் பணி புரிவதன் மூலம் உமது இராட்சியத்தில் சேர்த்தருளும். ஆகவே உமது புகழை நாம் என்றென்றும் உமது தாயும் எங்கள் அனைவரினதும் தாயுமான மரியாளின் துணையுடனும் எல்லா புனிதர்களின் தோழமையுடனும் அவர்களுடன் இணைந்து என்றென்றும் பாடுவோமாக. ஆமென்.

  ஆயரின் ஆசிச்செய்தி


அன்பே தலை சிறந்தது


“ஆக  நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு, அகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்பே தலை சிறந்தது.” (1 கொரிந்தியர் 13:13) இம்மேலான வரங்களான நம்பிக்கை எதிர்நோக்கு அன்பு என்பன இறைவனாலேயே எமக்குத் தரப்படுகின்றன. அவற்றில் எவ்வளவு ஆர்வம் கொண்டு இறைவனோடு உறவு கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நாம் தந்தை மகன் தூய ஆவியோடு நெருங்கிய உறவில் வள்ர்கிறோம்.கொழும்பு உயர் மறைமாவட்ட அப்போஸ்தலிக்க குருமுதல்வர்
அருட்பணி மனோகுமரன் நாகரட்ணம்.

ஆசியுரை

புதிய சமுதாயமான அன்பின் சமுதாயம் காண்பதே இயேசுவின் இலட்சியம். அதற்காகவே தன்னை முழுவதும் இயேசு அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தார். இந்த அன்பு ஆட்சியில் பணிபுரியத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த அன்புப் பணியை அன்பின் பரிணாமச் சங்கம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக பல இடர்பாடுகளின் மத்தியில் வெற்றிகரமாக ஆற்றி வருகின்றதை நான் அறிவேன்.

அன்பின் பரிணாமச்சங்க   ஸ்தாபகர்   சகோதரர் 
பேராசிரியர் டாக்டர் திரு . S. J. யோகராசா அவர்களின்  நற்செய்தி 


முப்பது ஆண்டுகள் அன்பின் பரிணாமச் சங்க மக்களை ஆன்மீகப் பயணத்தில் செல்ல இறைவன் என்னையும் எனது மனைவியையும் அழைத்தமைக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த அழைப்பு மிகவும் கடினமான அழைப்பாகும். ஆரம்பகாலத்தில் பணிவும் கீழ்ப்படிவும் உள்ள மக்களை அழைத்துச் செல்வது இலகுவாகும். நாட்செல்லச் செல்ல மக்கள் வளர வளர கீழ்ப்படிவும் பணிவும் குறைந்து இறைவிருப்பத்தை விட்டுத் தத்தமது விருப்பப்படி வாழ ஆசைவரும். 

PROF DR S.J.YOGARASA WITH ASAIHL INTERNATIONAL CONFERENCE @ TAIWAN ON 20th 21st 22nd MAY 2016

WHO IS THIS?

 

 'உன்னைப் படைத்தவரைப் போற்று: அவரே தம் நலன்களால் உன்னை நிரப்பியவர்." (சீராக் 32:13)

இன்றைய புனிதர்

இன்றைய புனிதர்
2017-02-21
ஜெர்மானுஸ் Germanus von Münster OSB

பிறப்பு 
610,
டிரியர் Trier, ஜெர்மனி
இறப்பு 
21 பிப்ரவரி 675

இவர் ஓர் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஆயர் மோடால்டூஸ் Modaldus என்பவரால் வளர்க்கப்பட்டார். இவரின் பெற்றோர் இறந்தபிறகு அனைத்து குடும்ப பொறுப்புகளை ஏற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. அப்போது இவரின் வயது 17. இருப்பினும் இவர் தனது சொத்துக்கள், உடைமைகள் அனைத்தையும் ஏழைக்களுக்கு பகிர்ந்தளித்துவிட்டு அவ்வூரிலிருந்து புனித ஆசீர்வாதப்பார் சபையில் சேர்ந்தார். 

பின்னர் இவர் தான் பிறந்த ஊரிலிருந்து லுக்சேயுல் Luxsuil என்ற இடத்திற்கு மாற்றப்பட்டார். அங்குதான் இவர் தனது குருத்துவ பட்டத்தைப் பெற்றார். இவர் 640 ஆம் ஆண்டு முன்ஸ்டரிலும், சுவிட்சர்லாந்திற்கு அருகிலும் துறவற இல்லங்களைத் தொடங்கினார். 35 வருடங்களுக்கும் மேலாக இவரே அவ்வில்லங்களை வழிநடத்தினார். இவர் தன்னுடனிருந்த ராண்டோவால்டு Randoald என்றழைக்கப்பட்ட சகோதரருடன் இணைந்து, மிக அமைதியான வழியில் பல பணிகளை ஆற்றினார். இதையறிந்த அரசர் ஒருவன் இவர்களை பழிவாங்க திட்டமிட்டான். அவ்வரசனின் கொடூரச் செயலால் இருவரையும் கொலைச் செய்தான். இவர்களின் உடல் அங்கிருந்த பங்கு ஆலயம் ஒன்றில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. 


இந்நாளில் நினைவுகூறப்படும் பிற புனிதர்கள்

1. பிப்லிஸ்ஹைம் துறவி குந்தில்டீஸ் Gunthildis von Biblisheim
பிறப்பு : 11 ஆம் நூற்றாண்டு
இறப்பு : 21 பிப்ரவரி 1131 எல்சாஸ் Elsaß, பிரான்சு


2. சபைத்தலைவி மரியா என்ரிகா தோமினிக் Maria Enrica Dominici
பிறப்பு : 10 அக்டோபர் 1829 கார்மக்னோலா Carmagnola, இத்தாலி
இறப்பு : 21 பிப்ரவரி 1894, தூரின் Türin, இத்தாலி
முத்திபேறுபட்டம்: 7 மே 1978, திருத்தந்தை 6 ஆம் பவுல்

இன்றைய புனிதர் பகுதியை தொகுத்து வழங்குபவர் 
அருள்திரு. மை. அடைக்கலம் டொனால்டு 
கும்பகோணம் மறைமாவட்டம்
தமிழகம், இந்தியா

இன்றைய வேதாகம
 வாசகம
முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு 
செவ்வாய்க்கிழமை 7வது வாரம் பொதுக்காலம்
2017-02-21
தூய பீட்டர் தமியான்

முதல் வாசகம்
சோதனைகளை எதிர்கொள்ள தயார் செய்துகொள். 
சீராக்கின் ஞான நூலிலிருந்து வாசகம் 2: 1-11

பதிலுரைப் பாடல்
ஆண்டவரையே நம்பியிரு; அவரே உன் சார்பில் செயலாற்றுவார். 
திருப்பாடல் 37: 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

நற்செய்தி வாசகம்
மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 9: 30-37

இன்றைய சிந்தனை
''இயேசு, 'ஒருவர் முதல்வராக இருக்க விரும்பினால் அவர் அனைவரிலும் கடைசியானவராகவும் அனைவருக்கும் தொண்டராகவும் இருக்கட்டும்' என்றார்'' (மாற்கு 9:35)

உலகத்தின் கண்களுக்குப் பெரியவர் என்றால் எல்லாராலும் போற்றப்பட்டு, புகழப்பட்டு, உயர்நிலையில் வைக்கப்படுகின்ற மனிதர்தாம். ஆனால் இயேசுவின் பார்வையில் பெரியவர் என்பவர் அனைவரிலும் சிறியவராக மாற வேண்டும். உலகப் பார்வையில் சிறப்பு மிக்கோர் பிறரிடமிருந்து பணிவிடை பெறுவார்களே தவிர பிறருக்குப் பணிவிடை செய்பவர்கள் அல்ல. இக்கருத்தையும் இயேசு புரட்டிப் போடுகின்றார். இயேசு இவ்வாறு உலகப் பார்வைக்கு நேர்மாறான கருத்தை ஏன் கூறுகிறார் என்பதை நாம் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். மனிதர் எப்போதுமே சிறப்பான நிலையை அடைய விரும்புகிறார்கள். ஆனால் சிறப்பு நிலை எதில் அடங்கியிருக்கிறது என்பதுதான் கேள்வி. பிறருக்குத் தொண்டுசெய்வதும் பிறரைத் தமக்கு உயர்ந்தவராகக் கருதுவதும் உண்மையான சிறப்புக்கு அடையாளம் என்றால் இயேசு நமக்கு வழங்குகின்ற மதிப்பீடுகள் உலக மதிப்பீடுகளிலிருந்து மாறுபட்டவை என்பதுதான் பொருள். இயேசுவின் மதிப்பீடுகள் கடவுள் நம்மை வழிநடத்தப் பயன்படுத்துகின்ற தூண்டுதல்கள் ஆகும். 

இயேசுவின் வாழ்வில் துலங்கிய மதிப்பீடுகளை அவருடைய சீடர்களும் கடைப்பிடிக்க அழைக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் நடுவே யார் பெரியவர் என்னும் கேள்வி எழுவதே சரியல்ல என இயேசு உணர்த்துகிறார். உண்மையான சிறப்பு பிறருக்குப் பணிசெய்வதிலே அடங்கும் என்று போதித்த இயேசு அதை முழுமையாகத் தம் வாழ்வில் கடைப்பிடித்தார். அவர் தம் சீடருடைய காலடிகளைக் கழுவினார். வேலைக்காரர் தம் வீட்டுத் தலைவர்களுக்கு ஆற்றிய பணி அது. எனவே, இயேசுவைப் பின்செல்வோருக்குத் தரப்படுகின்ற வழிமுறை இவ்வுலகப் பார்வையைப் புரட்டிப்போடுகின்ற வழிமுறை. அவ்வழியே நாம் நடந்தால் நாமும் கடவுளின் பார்வையில் சிறப்புடையோர் ஆவோம்.

ன்பின் பரிணாமச் சங்கம்

 
 

LIVE TELECAST WINDOW

LIVE ANBURADIO

           கிட்டத்தட்ட 80 உல மொழிகளில் உங்கள் அன்பின்    பரிணாமச் சங்க இணையம்

   இறைவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் 

எமது இணைய பக்கங்கள் 

SASI WELCOME 2
-1:48

அன்றில் இருந்து  இன்று வரை 
அன்பின் பரிணாமச் சங்கம் 

எமது இணைய அங்கத்தவராக இணைந்திட

 
Map

பேராசிரியரின் நூல்கள் உங்கள் பார்வைக்கு 

     திரையில்                மறை 
Click to edit text
 

AUDIOGRAPHIK SRILANKA
 கலையக ஒளிப்பதிவின் போது ....

அன்பின் பரிணாமச் சங்க வரலாறு

Bro. S.J. Yogarasa

    1981ம் ஆண்டிலிருந்து கத்தோலிக்க திருச்சபையில் புபுதுவ என்ற ஆன்மீக கூட்டங்களில் பங்கு பற்றத் தொடங்கி 1982.12.04ம் திகதி கிறிஸ்துவை எனது வாழ்வில் ஆண்டவராகவும், மீட்பராகவும் ஏற்றுக் கொண்டேன். அதன் பின்பு எனது பக்தி முயற்சிகள் மாறி நம்பிக்கை, விசுவாசம், அன்பில் வளரத்தொடங்கினேன். 

 

google5106c30574b23a94.html