அன்பின் பரிணாமச் சங்கம்

 மத மாற்றம் அல்ல , மன மாற்றமே எமது நோக்கம் !
        ආගම නොව ආකල්ප වෙනස් කරමු 

 

ன்பின் பரிணாமச் சங்கம் 

             

எமது  இலக்கு    : 

 இறையரசின் பெறுமதிகளை எம்மிடையே வளர்ப்பதன் மூலம் இறைவனை மகிமைப்படுத்துவது கிறிஸ்துவைப்போல அன்பு கூர்வதன்                 

                 மூலம் ஒரு கிறிஸ்துவாக மாறுவது.


    குறிக்கோள் :  

சாதி, இன, பிரதேச, வேறுபாடுகளை மறந்து கிறிஸ்துநாதரை எமது வாழ்வில்  ஆண்டவராகவும், மீட்பராகவும் ஏற்று ஒரே சகோதரர்களாய்              

     வாழ்வது.

திருச்சபையின் படிப்பினைகளுக்கேற்ப விசுவாசத்தைப் பாதுகாப்பது.

போதை பாவிப்பது, புகைபிடிப்பது போன்றவற்றைக் கைவிடுவதோடு அவற்றால் மற்றவர்களை உபசரிக்காமல் இருப்பது.

இருப்பவற்றை இல்லாதவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்வது.

அவசியமானதை மட்டும் பாவித்து எளிமை வாழ்வு வாழ்வது.

அன்றாடம் செபிப்பது இறைவார்த்தையை வாசித்து அதன்படி விசுவாச வாழ்வு வாழ்வது.

குடும்ப ஆன்மீகத்தைக் கட்டியெழுப்புவதோடு, மற்றவர்களுக்கும் ஆன்மீகத்தை வளர்க்க உதவுவது.

நீதி நேர்மையோடு வாழ்வது.

கூட்டுக்குடும்பமாக மன்னித்து மறந்து ஒற்றுமையாக வாழ்வது;

இந்த அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து மற்றவர்களுக்கு உதவுவது.   

நீங்கள் தேவனுக்கு தேவை 

உடன் எமது இணையத்தில்

அங்கத்தினர் ஆகுங்கள்   

Please Register

ஆண்டவரின் செயல்கள் உயர்ந்தவை."
திருப்பாடல்கள் 111 : 7-10 
1 திமொத்தேயு 4 : 12-16
லூக்கா 7 : 36-50


   எமது குடும்பங்களை இயேசுவினுடைய        திரு இருதயத்திற்கு ஒப்புக்கொடுத்தல்.

ஆண்டவராகிய இயேசுவே பற்றி எரிகின்ற அன்புடன் எமக்காகக்; காத்துக்கொண்டு இருப்பவரே கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில் நீர் தலைவராகவும் இரட்சகராகவும் அழைக்கப்பட ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருப்பதை வெளிப்படுத்தியுள்ளீர். உமது விருப்பின் பிரகாரம் உமது அன்பை ஏற்றுக்  கொண்டவர்களாக நாங்கள் அனைவரும் உமது குடும்பங்களாக ஒன்று கூடியுள்ளதுடன் எமது ஞானஸ்நான வாக்குறுதிகளைப் புதுப்பித்துக் கொண்டதுடன் உமக்கு விருப்பமானவற்றைச் செய்யவும் உமக்கு அருவருப்பான செயல்களைத் தவிர்க்கவும் வாக்குறுதி தருகின்றோம். நீர் எமது ஆயனாக இருந்து நாம் வழி தவறிச் செல்லும் வேளையில் எம்மை வழிநடத்தி நாம் மீண்டும் திரும்பி வரும் வேளையில் எம்மை நண்பனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மையை ஆழமாக நம்புகின்றோம். 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் சாந்தமும் உள்ளவரே எமது குடும்ப ஒன்று கூடல்களில் கண்களுக்குப் புலப்படாத விருந்தாளியாக இருக்கிறவரே எம்மிடையே ஒற்றுமையின் அடையாளமாக இருக்கிறவரேஇ மற்றவர்களுடைய பிழைகளை மன்னிக்கும் படியும் மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியும் படியும் எங்களை அழைக்கிறவரே. 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் சாந்தமும் உள்ளவரே எமது வாழ்வின் அச்சாணியாக எப்போதும் இருந்தருளும். எமது ஒவ்வொரு செயற்பாட்டின் முழு நோக்கமாகவும் இருந்தருளும். நாங்கள் பேசும் எல்லா விடயங்களிலும் உத்வேகமாக இருந்தருளும். நாங்கள் திட்டமிடும் எல்லாக் காரியங்களிலும் எமது ஆலோசகராக இருந்தருளும். நாங்கள் மேற்கொள்ளும் எல்லா செயற்பாடுகளிலும் எங்களுக்கு நண்பனாக மட்டுமல்ல வழிகாட்டியாகவும் இருந்தருளும். எமது வெற்றிகளின் மகிழ்ச்சியின் காரணரே! நாங்கள் தோல்வியடைகின்ற போது தைரியம் ஊட்டுகிறவரே! எமது துன்பத்தின் ஆறுதலே! எமது முயற்சிகளின் தைரியமே! நம்பிக்கையே! மற்றும் எமது சோதனைகளில் பலமானவரே. 
இயேசுவே இதயத்தில் தாழ்ச்சியும் அமைதியும் கொண்டவரே ஏழைகளிலும் வேதனைகள்; உள்ளோரிலும் உம்மை அடையாளம் கண்டு உமக்குப் பணி புரிவோம். நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரில் உம்மைக்கண்டு அவர்களுக்கு ஆறுதலையும் தைரியத்தையும் வழங்குவோம். நீதிக்குப் புறம்பாக நடத்தப்படுபவர்களில் உம்மைக்கண்டு அதற்கெதிராகத் தைரியமாகக் குரல் கொடுப்போமாக. உமது விருப்பின் பிரகாரம் எமது பணி மற்றும் ஒற்றுமை மூலம் உமது இதயத்திற்கு நாங்கள் செய்த எல்லாத் தாக்கங்களையும்; எமது அயலவருக்கு நாம் செய்த எல்லாத் துரோகங்களையும் நாங்கள் திருத்துவதற்கு உதவி புரிந்தருளும். 
இயேசுவே தாழ்ச்சியும் அமைதியும் கொண்டவரே! உமது இரக்கத்தினால் எமது குடும்பங்களை உமது சாயலாக மண்ணகத்தில் திகழும் சிறியவர்களுக்கு நாங்கள் பணி புரிவதன் மூலம் உமது இராட்சியத்தில் சேர்த்தருளும். ஆகவே உமது புகழை நாம் என்றென்றும் உமது தாயும் எங்கள் அனைவரினதும் தாயுமான மரியாளின் துணையுடனும் எல்லா புனிதர்களின் தோழமையுடனும் அவர்களுடன் இணைந்து என்றென்றும் பாடுவோமாக. ஆமென்.

  ஆயரின் ஆசிச்செய்தி


அன்பே தலை சிறந்தது


“ஆக  நம்பிக்கை, எதிர்நோக்கு, அன்பு, அகிய மூன்றுமே நிலையாய் உள்ளன. இவற்றுள் அன்பே தலை சிறந்தது.” (1 கொரிந்தியர் 13:13) இம்மேலான வரங்களான நம்பிக்கை எதிர்நோக்கு அன்பு என்பன இறைவனாலேயே எமக்குத் தரப்படுகின்றன. அவற்றில் எவ்வளவு ஆர்வம் கொண்டு இறைவனோடு உறவு கொள்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு நாம் தந்தை மகன் தூய ஆவியோடு நெருங்கிய உறவில் வள்ர்கிறோம்.கொழும்பு உயர் மறைமாவட்ட அப்போஸ்தலிக்க குருமுதல்வர்
அருட்பணி மனோகுமரன் நாகரட்ணம்.

ஆசியுரை

புதிய சமுதாயமான அன்பின் சமுதாயம் காண்பதே இயேசுவின் இலட்சியம். அதற்காகவே தன்னை முழுவதும் இயேசு அர்ப்பணித்து வாழ்ந்தார். இந்த அன்பு ஆட்சியில் பணிபுரியத்தான் நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். இந்த அன்புப் பணியை அன்பின் பரிணாமச் சங்கம் கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக பல இடர்பாடுகளின் மத்தியில் வெற்றிகரமாக ஆற்றி வருகின்றதை நான் அறிவேன்.

அன்பின் பரிணாமச்சங்க   ஸ்தாபகர்   சகோதரர் 
பேராசிரியர் டாக்டர் திரு . S. J. யோகராசா அவர்களின்  நற்செய்தி 


முப்பது ஆண்டுகள் அன்பின் பரிணாமச் சங்க மக்களை ஆன்மீகப் பயணத்தில் செல்ல இறைவன் என்னையும் எனது மனைவியையும் அழைத்தமைக்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த அழைப்பு மிகவும் கடினமான அழைப்பாகும். ஆரம்பகாலத்தில் பணிவும் கீழ்ப்படிவும் உள்ள மக்களை அழைத்துச் செல்வது இலகுவாகும். நாட்செல்லச் செல்ல மக்கள் வளர வளர கீழ்ப்படிவும் பணிவும் குறைந்து இறைவிருப்பத்தை விட்டுத் தத்தமது விருப்பப்படி வாழ ஆசைவரும். 

PROF DR S.J.YOGARASA WITH ASAIHL INTERNATIONAL CONFERENCE @ TAIWAN ON 20th 21st 22nd MAY 2016

WHO IS THIS?

 

 'உன்னைப் படைத்தவரைப் போற்று: அவரே தம் நலன்களால் உன்னை நிரப்பியவர்." (சீராக் 32:13)

இன்றைய புனிதர்


இன்றைய புனிதர்
2017-01-17
துறவிகளின் தந்தை பெரிய அந்தோனியார் Antonius der Große

பிறப்பு 
250, 
எகிப்து
இறப்பு 
356, 
தபேனிசி Tabenisi, எகிப்து
பாதுகாவல்: நீதிபதிகள். வீட்டுவிலங்குகள், சர்க்கரை ஆலைகள், கூடை நெய்வோர், காலரா நோயிலிருந்து

இவர் தன் இளம் வயதிலேயே தம் பெற்றோரை இழந்தார். இதனால் தன்னுடைய உடன்பிறந்த சகோதரியை கவனிக்கும் பொறுப்பை ஏற்றார். தன் சொத்துக்கள் செல்வங்கள் அனைத்தையும் ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்துகொடுத்துவிட்டு வனத்திற்கு சென்று தவ வாழ்வை வாழ்ந்தார். பாலைவனத்தில் சிறிய இல்லம் ஒன்றை அமைத்து கடுமையான வாழ்வை வாழ்ந்தார். ஏறக்குறைய 20 ஆண்டுகள் காட்டிலும் பாலைவனத்திலும் வாழ்ந்தார். 311 ஆம் ஆண்டு அலெக்சாண்டிரியா அரசன் கிறிஸ்துவை பின்பற்றக்கூடாது என்றிட்ட கட்டளையை எதிர்த்து கிறிஸ்துவ மக்களை காத்து வந்தார். 

பின்னர் இவர் அரசர் மாக்சிமீனுஸ் தாசா Maciminus Daza என்பவருடன் இணைந்து கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு பல அறிவுரைகளை வழங்கினார். அரசர் மாக்சிமீனுசின் ஆலோசகராகவும் பணியாற்றினார். துறவிகள் பலரின் வாழ்வுக்கு வழிகாட்டினார். இவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை கண்ட பல இளைஞர்கல் இவரைப் பின்பற்றி குருவானார்கள். இவர் தன்னை பின்பற்றிய மற்ற துறவிகளையும் பாலைவனத்தில் கதவு இல்லாமல் அமைக்கப்பட்ட குடிசைகளில் வாழ வைத்தார். 

இவர் தன்னுடன் வாழ்ந்த அனைத்து குருக்களுக்கும் இறைவன் தனக்களித்த அன்பை வாரி வழங்கி தந்தைக்கு தந்தையாய் இருந்தார். தனது துறவிகளுக்காக எதிரிகளால் பலமுறை வேதனைக்குட்படுத்தப்பட்டார். தியோக்ளேசியன் என்ற அரசன் கிறிஸ்தவர்களை துன்புறுத்தியபோது உறுதியுடன் நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுமாறு புனித அந்தோனியார் அவர்களை ஊக்குவித்தார். ஆரியுசின் ஆதரவாளர்களுக்கு எதிராக போராடிய அத்தனாசியுசுக்கு துணை நின்றார். 

இந்நாளில் நினைவுகூறப்படும் பிற புனிதர்கள்

துறவி பெனடிக்ட் பிஸ்கோப் பாடூசிங் Benedikt Biscop Baducing OSB
பிறப்பு: 628, உம்பிரியன் North Umbrien, இங்கிலாந்து
இறப்பு: 12 ஜனவரி 689 இங்கிலாந்து
பாதுகாவல்: இங்கிலாந்து நாடு, ஓவியர், பாடகர்கள்


திருக்காட்சியாளர் ரோசலினா Roselina
பிறப்பு: 27 நவம்பர் 1263, பிரான்சு
இறப்பு: 17 ஜனவரி 1329
பாதுகாவல்: கர்த்தாயுசர் சபைத் துறவிகள்
இன்றைய வேதாகம
 வாசகம
முதலாவது திருவழிபாடு ஆண்டு 
பொதுக்காலம் 2வது வாரம் செவ்வாய்க்கிழமை
2017-01-17
0தூய வனத்து அந்தோனியார்

முதல் வாசகம்
நான் உன்மீது உண்மையாகவே ஆசிபொழிந்து, உன்னைப் பல்கிப் பெருகச் செய்வேன் 
எபிரேயருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6:10-20

பதிலுரைப் பாடல்
ஆண்டவர் உடன்படிக்கையை என்றும் நினைவில் கொள்கின்றார் 
திருப்பாடல்கள் 111:1-5

நற்செய்தி வாசகம்
மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 2:23-28

இன்றைய சிந்தனை
''இயேசு, 'ஓய்வு நாளும் மானிட மகனுக்குக் கட்டுப்பட்டதே' என்றார்'' (லூக்கா 6:5)

ஓய்வு நாள் என்பது யூதருடைய சமய வழக்கங்களில் மிக முக்கியமான ஒன்று. வெள்ளிக் கிழமை மாலை பொழுது சாயும் வேளையிலிருந்து தொடங்கி மறுநாள் சனிக்கிழமை பொழுது சாய்வது வரை ஓய்வு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது. ஆறு நாள்களில் உலகைப் படைத்த கடவுள் ஏழாம் நாள் ஓய்வெடுத்தார் என்னும் விவிலியச் செய்தியின் அடிப்படையில் ஓய்வுநாள் சட்டம் விளக்கப்பட்டது. கடவுளின் படைப்பை வியந்து, நன்றியுணர்வோடு கடவுளுக்குப் புகழ்செலுத்தும் நாளாக ஓய்வுநாள் அமைந்தது. அன்றாட வேலையிலிருந்து ஓய்வெடுப்பதற்கும் அந்நாள் பொருத்தமாக இருந்தது. என்றாலும் யூத சமயத் தலைவர்கள் ஓய்வுநாள் கட்டளைக்கு அளித்த விளக்கங்கள் மக்கள்மேல் திணித்த ஒரு பெரிய சுமையாக மாறிவிட்டிருந்தது. சட்டத்தைப் பாதுகாப்பதற்காகப் புதுப்புது விளக்கங்களைத் தந்து இறுதியில் சட்டத்தின் உண்மையான நோக்கத்தை அவர்கள் மறந்துவிட்டிருந்தார்கள். சட்டம் மனிதருக்கா மனிதர் சட்டத்திற்கா என்று கேட்டால் அவர்கள் மனிதர் சட்டத்திற்காகவே என்று பதிலளித்திருப்பர். ஆனால், இயேசுவின் அணுகுமுறை யூத அறிஞரின் அணுகுமுறைக்கு நேர்மாறாக அமைந்தது. மனிதத் தேவைகள் எழும்போது சட்டம் அடிபணிய வேண்டுமே ஒழிய மனிதரை அடிமைப்படுத்துகின்ற சக்தியாக மாறிவிடலாகாது. 

ஓய்வு நாளில் இயேசுவின் சீடர் கதிர்களைக் கொய்து கைகளினால் கசக்கித் தின்றது சட்டத்திற்கு மாறானதல்ல (காண்க: இச 23:25). ஆனால் அவர்கள் ஓய்வுநாளன்று அவ்வாறு செய்தது சரியல்ல என இயேசுவின் எதிரிகள் வாதாடினர். இயேசு அவர்களோடு வாதத்தில் ஈடுபட மறுத்துவிட்டார். மாறாக, பசியாய் இருந்தபோது தாவீதும் அவரோடு இருந்தவர்களும் ''அர்ப்பண அப்பங்களை'' எடுத்து உண்டது எப்படி சட்டத்திற்கு எதிராக அமையவில்லையோ அதுபோலவே, பசியாயிருந்த சீடர் ஓய்வுநாளில் கதிர்களைக் கொய்து தானியத்தை உண்டது சட்டத்தை மீறியதாகாது என இயேசு போதித்தார். மக்களின் வாழ்வுக்காக இயேசுவே ''அர்ப்பண அப்பமாக'', நற்கருணையாக மாறினார்; தம்மையே நமக்கு உணவாக அளித்தார் என்பதையும் நாம் இவண் நினைவுகூரலாம். ஓய்வுநாள் என்றால் என்னவென்று விளக்குவதற்கு இயேசு அதிகாரம் கொண்டிருந்தார் என்னும் செய்தி அவருடைய எதிரிகளுக்குப் பெரும் வியப்பைத் தந்திருக்க வேண்டும். ஆனால், இயேசுவின் போதனைப்படி, சட்டம் மனிதருக்குப் பணிபுரிய வேண்டுமே ஒழிய மனிதரை அடிமைப்படுத்துகின்ற எசமானனாக மாறிவிடலாகாது. சிலர் சட்டத்தின் பெயரால் அநீதி இழைக்கத் தயங்கமாட்டார்கள். பிறருக்கு என்ன நிகழ்ந்தாலும் சரி, சட்டம் மட்டும் மீறப்படலாகாது என்பது அவர்களுடைய பார்வை. ஆனால் இயேசுவின் பார்வை அதுவல்ல. அவர் மனிதருக்கே முதன்மை அளித்தார். எதுவெல்லாம் மனித நலனுக்குத் தடையாக அமைகிறதோ அதைத் தகர்த்து எறிய வேண்டும் என்பதே இயேசுவின் அணுகுமுறை.

ன்பின் பரிணாமச் சங்கம்

 
 

LIVE TELECAST WINDOW

LIVE ANBURADIO

           கிட்டத்தட்ட 80 உல மொழிகளில் உங்கள் அன்பின்    பரிணாமச் சங்க இணையம்

   இறைவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் 

எமது இணைய பக்கங்கள் 

SASI WELCOME 2
-1:48

அன்றில் இருந்து  இன்று வரை 
அன்பின் பரிணாமச் சங்கம் 

எமது இணைய அங்கத்தவராக இணைந்திட

எமது அன்பு வானொலி நிகழ்ச்சிகளை, காலை 5 மணி தொடக்கம் காலை எட்டு மணிவரையும் , மாலை நிகழ்ச்சிகள், மாலை 6 மணி தொடங்கி இரவு 8 மணி வரையும் உறவுகள் கேட்கலாம் .

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
 
 
Map

பேராசிரியரின் நூல்கள் உங்கள் பார்வைக்கு 

     திரையில்                மறை 
Click to edit text
 

AUDIOGRAPHIK SRILANKA
 கலையக ஒளிப்பதிவின் போது ....

அன்பின் பரிணாமச் சங்க வரலாறு

Bro. S.J. Yogarasa

    1981ம் ஆண்டிலிருந்து கத்தோலிக்க திருச்சபையில் புபுதுவ என்ற ஆன்மீக கூட்டங்களில் பங்கு பற்றத் தொடங்கி 1982.12.04ம் திகதி கிறிஸ்துவை எனது வாழ்வில் ஆண்டவராகவும், மீட்பராகவும் ஏற்றுக் கொண்டேன். அதன் பின்பு எனது பக்தி முயற்சிகள் மாறி நம்பிக்கை, விசுவாசம், அன்பில் வளரத்தொடங்கினேன். 

 

google5106c30574b23a94.html